Преглед, рекламации и гаранция

  ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО Й:  

 • При получаването на стоката потребителят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира лицето извършващо доставката. 
 • При получаване на стоката и при констатирани видими липси, счупвания, проблем от транспорта, наранявания, Купувачът трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. След съставяне на протокола ние ще ви изпратим за наша сметка липсващите или счупени елементи, а при нужда ще заменим уреда с нов. Без протокоп от куриера няма да можем да уважим заявена от Вас рекламация за възстановяване на щетите.
  Всички изпращани стоки имат застраховка  от транспортни наранявания (това се случва много рядко), така че вашите права са защитени напълно, при спазване на изискванията.  
 • Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 • Адрес за жалби и рекламации: e-mail: info@sportensklad.bg, телефон 0888/827355


РЕКЛАМАЦИИ И ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ:

Продавачът има правото да не удовлетвори рекламация предявена от потребителя в следните случаи:

 • Неcпазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
 • Повреди, настъпили при механични увреждания на корпуса или дисплея;
 • Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;;
 • Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
 • Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.
 • При неправилен монтаж извършен от купувача в несъответствие с приложените схеми.
 • Стоките са предназначени само за домашна употреба, забранява се използването им за професионална употреба, ако изрично не е посочено в страницата на продукта друго.
 • Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, външни захранвания, пластмасови декорации. Също консумативи, ако нямат явен фабричен дефект: батерии, гумени уплътнения, винили, отскачащи повърхности, предпазни мрежи, ремъци, лагери, въжета, макари, бягащи ленти, ластици и втулки.
 • Употребяваните стоки изложени в сайта ни нямат гаранция, освен ако в продуктовата страница не е посочено друго.

 • В сила са разпоредбите цитирани от ЗЗП.
 • Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 • Пратки към нас с наложен платеж не се  приемат!
 • След заведена рекламация, кагато получим уреда при нас, окомплектован и в добър търговски вид,  заедно с изискваните документи,  той  ще бъде проверен и ще се направи констатация за състоянието му.
 • В случай, че повредата е с производствена причина и не може да се отстрани чрез ремонт,  можем да направим замяна за ново устройство,  за друга стока на същата цена по избор,  или ако предпочитате,  парите за покупката да Ви бъдат. върнати по банков път.  
 • Ако повредата е  получена  от неправилна употреба на уреда,  или има друга причина,  отдел „Рекламации" ще я установят и ще се свържат с Вас чрез email и телефонно обаждане за последващи стъпки.
 • Законоустановеният срок  за разрешаване на  регистрирани рекламации е 30 календарни дни,  от датата на получаване на рекламираната стока при нас.
 • Ако при регистрирана  рекламация,  не получим от Вас  стоката до 14 календарни дни, окомплектована и  с всички придружаващи  документи, ще считаме, че  се отказвате и с Ваше знание я прекратяваме служебно.